Aktívne filtre

Na vlnách rádia Vatikán (tvrdá väzba)

Slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu denne sprostredkováva informácie týkajúce sa celej Katolíckej cirkvi. Počas uplynulých rokov sa v tomto obľúbenom médiu pravidelne ozýval známy hlas prof. Cyrila Vasiľa SJ, ktorý prinášal výstižné sondy zo života východných cirkví a reflektoval dianie v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Aj pozornému poslucháčovi sa pri počúvaní týchto príhovorov...
Cena 7,00 €
Spolupatróni Európy - ich odkaz na Slovensku
Sold out

Spolupatróni Európy - ich odkaz na Slovensku

V knižke vydanej v roku 1990 sa jezuita Michal Fedor priekopnícky venuje odkazu sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Dokazuje neprerušenú kontinuitu cyrilo-metodskej tradície na území dnešného Slovenska od 9. storočia po súčasnosť. Kniha je vydaná pri príležitosti 10. výročia vyhlásenia sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1980.
Cena 5,00 €

V Betleheme novina (brožúra)

Aby sa zachovali interpretované texty vianočného folklóru, Spolok iniciatívne vydal už druhú zbierku vybraných vinšov, kolied a vianočných hier. Veríme, že knižka bude pomôckou pre šírenie dobrej zvesti o Kristovom narodení aj v dnešnej dobe, kedy sa ľudovým tradíciám neprikladá náležitá pozornosť. Zostavil: Ján Poprik. Vyšlo v roku 2018
Cena 2,50 €

Viera a kultúra v evanjelizačnom procese

Spolok sv. Cyrila Metoda, Gréckokatolícka eparchia Košice, Dom Matice slovenskej a Mestský úrad v Michalovciach usporiadali 29. mája 2010 v rámci Roka kresťanskej kultúry sympózium VIERA A KULTÚRA V EVANJELIZAČNOM PROCESE. Zborník prednášok z tohto podujatia prináša odborné sondy do kresťansky motivovanej literárnej, hudobnej a umeleckej kultúry. Odkaz na foto zo sympózia: TU
Cena 5,00 €

1-11 of 11 Produktov

Filtrované pomocou