Spolupatróni Európy - ich odkaz na Slovensku
  • Spolupatróni Európy - ich odkaz na Slovensku

Spolupatróni Európy - ich odkaz na Slovensku

V knižke vydanej v roku 1990 sa jezuita Michal Fedor priekopnícky venuje odkazu sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Dokazuje neprerušenú kontinuitu cyrilo-metodskej tradície na území dnešného Slovenska od 9. storočia po súčasnosť. Kniha je vydaná pri príležitosti 10. výročia vyhlásenia sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1980.

5,00 €

Množstvo

Vypredané
Add to compare

Popis

V knižke vydanej v roku 1990 sa jezuita Michal Fedor priekopnícky venuje odkazu sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Dokazuje neprerušenú kontinuitu cyrilo-metodskej tradície na území dnešného Slovenska od 9. storočia po súčasnosť. Kniha je vydaná pri príležitosti 10. výročia vyhlásenia sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1980.

Špecifické referencie