Christos raždajetsja

Aby sa zachovali interpretované texty vianočného folklóru, Spolok iniciatívne vydal zbierku vybraných vinšov, kolied a vianočných hier. Veríme, že knižka bude pomôckou pre šírenie dobrej zvesti o Kristovom narodení aj v dnešnej dobe, kedy sa ľudovým tradíciám neprikladá náležitá pozornosť.

Zostavil: Ján Poprik. Vyšlo v roku 2007

Súvisiaci produkt: V Betleheme novina (brožúra z roku 2018)

2,50 €

Množstvo

Popis

Aby sa zachovali interpretované texty vianočného folklóru, Spolok iniciatívne vydal zbierku vybraných vinšov, kolied a vianočných hier. Veríme, že knižka bude pomôckou pre šírenie dobrej zvesti o Kristovom narodení aj v dnešnej dobe, kedy sa ľudovým tradíciám neprikladá náležitá pozornosť.

Zostavil: Ján Poprik. Vyšlo v roku 2007

Súvisiaci produkt: V Betleheme novina (brožúra z roku 2018)

19 položky

Špecifické referencie