Svätý Izák Sýrsky - O živote v Bohu a pustovníckom živote
  • Svätý Izák Sýrsky - O živote v Bohu a pustovníckom živote

Svätý Izák Sýrsky - O živote v Bohu a pustovníckom živote

Podielová kniha od autora Karola M. Pástora pojednáva o spiritualite sv. Izáka Sýrskeho. Medzi mnohými duchovnými spisovateľmi Asýrskej Cirkvi Východu je Mar Izák považovaný za jednu z najväčších autorít a tiež za jedného z najväčších kresťanských mystikov všetkých čias. Jeho spisy sa tešia veľkej obľube medzi kresťanmi Východu i Západu a to aj prostredníctvom mnohých prekladov do klasických (grécky a latinský) a moderných jazykov (anglický, nemecký, taliansky a iné). Jadrom Izákovho diela, ktoré nájdeme v tejto knihe, je popis cesty približovania sa k Bohu, až po zjednotenie sa s Bohom prostredníctvom lásky, modlitby a askézy. Jeho spisy sú adresované anachorétom, mníchom, ale aj všetkým veriacim v Krista na ceste duchovného života. Táto kniha je určená všetkým členom cyrilo-metodského spolku pre rozšírenie poznania ich vlastnej spirituálnej identity a pre osobný duchovný rast. Taktiež kňazom, mníchom ale aj všetkým veriacim v Krista, ktorí túžia po autentickom živote v Bohu a pre Boha, a túžia po spáse svojej duše i spáse všetkých ľudí. Spolok ju vydáva v časovom súbehu s populárnou reláciou Otcovia púšte, vysielanou na LOGOS TV.

Vydané v roku 2020

9,50 €

Množstvo

Vypredané
Add to compare

Popis

Podielová kniha od autora Karola M. Pástora pojednáva o spiritualite sv. Izáka Sýrskeho. Medzi mnohými duchovnými spisovateľmi Asýrskej Cirkvi Východu je Mar Izák považovaný za jednu z najväčších autorít a tiež za jedného z najväčších kresťanských mystikov všetkých čias. Jeho spisy sa tešia veľkej obľube medzi kresťanmi Východu i Západu a to aj prostredníctvom mnohých prekladov do klasických (grécky a latinský) a moderných jazykov (anglický, nemecký, taliansky a iné). Jadrom Izákovho diela, ktoré nájdeme v tejto knihe, je popis cesty približovania sa k Bohu, až po zjednotenie sa s Bohom prostredníctvom lásky, modlitby a askézy. Jeho spisy sú adresované anachorétom, mníchom, ale aj všetkým veriacim v Krista na ceste duchovného života. Táto kniha je určená všetkým členom cyrilo-metodského spolku pre rozšírenie poznania ich vlastnej spirituálnej identity a pre osobný duchovný rast. Taktiež kňazom, mníchom ale aj všetkým veriacim v Krista, ktorí túžia po autentickom živote v Bohu a pre Boha, a túžia po spáse svojej duše i spáse všetkých ľudí. Spolok ju vydáva v časovom súbehu s populárnou reláciou Otcovia púšte, vysielanou na LOGOS TV.

Vydané v roku 2020

Špecifické referencie