Kvet pre dušu
  • Kvet pre dušu

Kvet pre dušu

Naším zámerom bolo vydať antológiu duchovnej poézie známych i menej známych autorov z prostredia gréckokatolíckej cirkvi. V zbierke sú zastúpení autori, publikujúci v rusínskom i slovenskom jazyku. Zbierka je obohatená farebnými reprodukciami obrazov maliarky Ľudmily Lakomej-Krausovej z Michaloviec. Na reprodukciách sú zachytené verše Proglasu. Prvú časť zbierky tvorí tematická poézia týkajúca sa povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na samostatnú metropoliu sui iuris. V druhej časti je výberovo zostavený viac tematický blok poézie. Tretiu časť tvorí výber z tvorby autorov textov, ktoré boli aj zhudobnené.

6,00 €

Množstvo

Popis

Naším zámerom bolo vydať antológiu duchovnej poézie známych i menej známych autorov z prostredia gréckokatolíckej cirkvi. V zbierke sú zastúpení autori, publikujúci v rusínskom i slovenskom jazyku. Zbierka je obohatená farebnými reprodukciami obrazov maliarky Ľudmily Lakomej-Krausovej z Michaloviec. Na reprodukciách sú zachytené verše Proglasu. Prvú časť zbierky tvorí tematická poézia týkajúca sa povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na samostatnú metropoliu sui iuris. V druhej časti je výberovo zostavený viac tematický blok poézie. Tretiu časť tvorí výber z tvorby autorov textov, ktoré boli aj zhudobnené.

13 položky

Špecifické referencie