Rodina a výchova k rodinným vzťahom dnes - etické súvislosti
  • Rodina a výchova k rodinným vzťahom dnes - etické súvislosti

Rodina a výchova k rodinným vzťahom dnes - etické súvislosti

Autorka knihy erudovane analyzuje stav súčasnej postmodernej spoločnosti a odhaľuje filozofické podhubie jej rozkolísaného etického zdravia a života. Špeciálne sa zameriava na rodinu ako centrálnu spoločenskú bunku, dnes najviac ohrozovanú a vnútorne destabilizovanú. Kniha nemoralizuje, ale otvorene upozorňuje na pokusy presadzovania deštrukčného chápania modelu rodiny a z toho vyplývajúce dôsledky.

ISBN: 978-80-85581-84-3.

Autorka: Mária Potočárová.

Vyšlo v roku 2019

7,00 €

Množstvo

Popis

Autorka knihy erudovane analyzuje stav súčasnej postmodernej spoločnosti a odhaľuje filozofické podhubie jej rozkolísaného etického zdravia a života. Špeciálne sa zameriava na rodinu ako centrálnu spoločenskú bunku, dnes najviac ohrozovanú a vnútorne destabilizovanú. Kniha nemoralizuje, ale otvorene upozorňuje na pokusy presadzovania deštrukčného chápania modelu rodiny a z toho vyplývajúce dôsledky.

ISBN: 978-80-85581-84-3.

Autorka: Mária Potočárová.

Vyšlo v roku 2019

12 položky

Špecifické referencie