Gréckokatolíci - dejiny - osudy - osobnosti
  • Gréckokatolíci - dejiny - osudy - osobnosti

Gréckokatolíci - dejiny - osudy - osobnosti

Kniha rozpráva o osudoch konkrétnych biskupov, kňazov, panovníkov i poddaných, budovateľov i neprajníkov Božieho kráľovstva na Zemi. Autor prof. Cyril Vasiľ SJ sa v úvode venuje počiatkom kristianizácie z pohľadu východnej cirkvi. V ďalších kapitolách aj napriek nedostatku zachovaných prameňov prináša mnoho prenikavých faktografických údajov o živote východných kresťanov v Uhorsku. Pozitívne prelomovým medzníkom v živote gréckokatolíkov bolo erigovanie Mukačevského a neskôr Prešovského biskupstva.

5,00 €

Množstvo

Vypredané
Add to compare
Popis

Kniha rozpráva o osudoch konkrétnych biskupov, kňazov, panovníkov i poddaných, budovateľov i neprajníkov Božieho kráľovstva na Zemi. Autor prof. Cyril Vasiľ SJ sa v úvode venuje počiatkom kristianizácie z pohľadu východnej cirkvi. V ďalších kapitolách aj napriek nedostatku zachovaných prameňov prináša mnoho prenikavých faktografických údajov o živote východných kresťanov v Uhorsku. Pozitívne prelomovým medzníkom v živote gréckokatolíkov bolo erigovanie Mukačevského a neskôr Prešovského biskupstva.

Špecifické referencie