Duchovné a kultúrne posolstvá misie sv. Konštantína-Cyrila a Metoda

Zborník referátov z vedeckej konferencie o cyrilo-metodskej tradícii konanej v roku 2013 v Kňazskom seminári v Badíne.

Editor: Michal Hospodár

3,00 €

Množstvo

Popis

Zborník referátov z vedeckej konferencie o cyrilo-metodskej tradícii konanej v roku 2013 v Kňazskom seminári v Badíne.

Editor: Michal Hospodár

64 položky

Špecifické referencie