Pamätnica Spolku sv. Cyrila a Metoda

Právom by sme mali byť na cyrilo-metodskú epochu stále hrdí a nezabúdať na to, že Európa bola zbudovaná na pevných kresťanských základoch Západu i Východu. Bohužiaľ, akosi na to sama často zabúda. Aby sa tento univerzálne platný odkaz z pamäti Cirkvi i národa nestratil, vznikla 4. mája 1941 v Michalovciach ustanovizeň Jednota sv. Cyrila a Metoda. Po krátkom, ale úspešnom rozvinutí svojej činnosti bola v smutne známom roku 1950 s celou Gréckokatolíckou cirkvou zlikvidovaná. Po páde totality bola jej existencia v roku 1991 obnovená pod názvom Spolok sv. Cyrila a Metoda. V tomto roku si teda popri 6. valnom zhromaždení súčasne pripomíname aj dve okrúhle jubileá spolkovej existencie. A to je príležitosť zastaviť sa v kolobehu času a reflektovať činnosť a prínos spolku pre súčasnú generáciu s hľadaním vízie do budúcnosti. K tomu má poslúžiť táto sumarizačná publikácia, ktorú predkladáme spolkovej a širšej verejnosti ako zrkadlo našej činnosti najmä za obdobie od obnovenia. Verím, že nasledujúce stránky poslúžia všetkým našim členom i priaznivcom k lepšiemu odkrytiu zmyslu existencie spolku a tiež porozumeniu jeho aktivít konaných pre zveľadenie vzácneho nábožensko-kultúrneho dedičstva našich otcov. O to viac, že toto dedičstvo je súčasne dušou národa.

Pamätnica Spolku sv. Cyrila a Metoda vyšla v roku 2011 pri príležitosti 70. výročia založenia a 20. výročia obnovenia spolku.

8,00 €

Množstvo

Popis

Právom by sme mali byť na cyrilo-metodskú epochu stále hrdí a nezabúdať na to, že Európa bola zbudovaná na pevných kresťanských základoch Západu i Východu. Bohužiaľ, akosi na to sama často zabúda. Aby sa tento univerzálne platný odkaz z pamäti Cirkvi i národa nestratil, vznikla 4. mája 1941 v Michalovciach ustanovizeň Jednota sv. Cyrila a Metoda. Po krátkom, ale úspešnom rozvinutí svojej činnosti bola v smutne známom roku 1950 s celou Gréckokatolíckou cirkvou zlikvidovaná. Po páde totality bola jej existencia v roku 1991 obnovená pod názvom Spolok sv. Cyrila a Metoda. V tomto roku si teda popri 6. valnom zhromaždení súčasne pripomíname aj dve okrúhle jubileá spolkovej existencie. A to je príležitosť zastaviť sa v kolobehu času a reflektovať činnosť a prínos spolku pre súčasnú generáciu s hľadaním vízie do budúcnosti. K tomu má poslúžiť táto sumarizačná publikácia, ktorú predkladáme spolkovej a širšej verejnosti ako zrkadlo našej činnosti najmä za obdobie od obnovenia. Verím, že nasledujúce stránky poslúžia všetkým našim členom i priaznivcom k lepšiemu odkrytiu zmyslu existencie spolku a tiež porozumeniu jeho aktivít konaných pre zveľadenie vzácneho nábožensko-kultúrneho dedičstva našich otcov. O to viac, že toto dedičstvo je súčasne dušou národa.

Pamätnica Spolku sv. Cyrila a Metoda vyšla v roku 2011 pri príležitosti 70. výročia založenia a 20. výročia obnovenia spolku.

22 položky

Špecifické referencie