Viera a kultúra v evanjelizačnom procese
  • Viera a kultúra v evanjelizačnom procese

Viera a kultúra v evanjelizačnom procese

Spolok sv. Cyrila Metoda, Gréckokatolícka eparchia Košice, Dom Matice slovenskej a Mestský úrad v Michalovciach usporiadali 29. mája 2010 v rámci Roka kresťanskej kultúry sympózium VIERA A KULTÚRA V EVANJELIZAČNOM PROCESE. Zborník prednášok z tohto podujatia prináša odborné sondy do kresťansky motivovanej literárnej, hudobnej a umeleckej kultúry.

Odkaz na foto zo sympózia: TU

5,00 €

Množstvo

Popis

Spolok sv. Cyrila Metoda, Gréckokatolícka eparchia Košice, Dom Matice slovenskej a Mestský úrad v Michalovciach usporiadali 29. mája 2010 v rámci Roka kresťanskej kultúry sympózium VIERA A KULTÚRA V EVANJELIZAČNOM PROCESE. Zborník prednášok z tohto podujatia prináša odborné sondy do kresťansky motivovanej literárnej, hudobnej a umeleckej kultúry.

Odkaz na foto zo sympózia: TU

18 položky

Špecifické referencie